Tag: #notice

कर्जा चूक्ता गर्न आउने सम्वन्धी १५दिने सूचना

सूचना २०७६ साउन २९ गते बुधवार

कर्जा चूक्ता गर्न आउने सम्वन्धी १५दिने सूचना

तपसिलमा उल्लेखित फर्म/कम्पनी/तपाईहरुले चल/अचल सम्पती धितो सूरक्षणमा राखी बिभिन्न समयमा बिभिन्न शिर्षक अन्तर्गत कर्जा लिनुभएकोमा व्याज÷किस्ता÷कर्जाको भुक्तानी म्याद समाप्त भई पटक÷पटककर्जा नियमित वा चुक्ता गर्न तरताकेता गर्दा समेत उक्त कर्जा नियमित वा चुक्तागर्न तर्फ तपाई/फर्म/कम्पनीहरुले कुनै चासो नदेखाउनु भएकोले मिति २०७६।०२।१९ को सिन्धुली सौगात राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका सूचना...बाँकी

आन्तरिक कर संकलन सम्बन्धि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

बिज्ञापन २०७६ साउन १३ गते सोमवार

आन्तरिक कर संकलन सम्बन्धि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

सुनकोशी गाँउपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय ,रामटार ,सिन्धुलीको स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा भएको ब्यवस्था भए बमोजिम यस गाउँपालिका अन्तर्गत तपसिलको शिर्षकमा कर संकलन सम्बन्धी दरभाउपत्र आब्हान गरिएको छ ।  बाँकी

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

बिज्ञापन २०७६ असार २७ गते शुक्रवार

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

यस सिन्धुली अस्पताल, सिन्धुलीमा सहुलियत दरको फार्मेशी संचालनका लागि आ.व.२०७५।०७६ मा उल्लेखित औषधी, सर्जिकल/मेडिकल सामानहरु खरिद गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान भएकोले इच्छुक आयकर तथा मु.अ.करमा दर्ता भएका Manufacturing Comapany वा आयातकर्ता वा थोक विक्रेताबाट तोकिएको अवधिभित्र निम्न शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी रितपूर्वक प्रस्ताव पेश गर्न यो दरभाउपत्र आह्वान...बाँकी

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र २०७६ जेठ १४ गते मंगलवार

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

यस कमलामाई नगरपालिकाबाट तपसिल अनुसारको निर्माण कार्य ठेक्का पट्टाबाट गराउनुपर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीहरुबाट निम्न सर्तहरुको अधिनमा रही सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको छ ।  बाँकी

नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको सूचना

बिज्ञापन २०७५ कात्तिक २९ गते बिहीवार

नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको सूचना

कमलामाई नगरपालिका सिन्धुली अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चालु आ.व. २०७५।०७६ का लागि आवश्यक पर्ने औषधीहरु सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । इच्छुक फर्म, कम्पनी, उत्पादक सप्लायर्सहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको छ ।     दरभाउपत्र खरिद गर्नका...बाँकी

पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७५ असोज १ गते सोमवार

पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

    यस कमलामाई नगरपालिकाबाट तपसिल अनुसारको कार्य ठेक्का पट्टाबाट गराउनुपर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त आपूर्तिकर्ताहरुबाट निम्न सर्तहरुको अधिनमा रही सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको छ ।     बाँकी

कमलामाई नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको सूचना

सूचना २०७५ साउन २९ गते मंगलवार

कमलामाई नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको सूचना

यस नगरपालिका क्षेत्र–भित्रको सार्वजनिक स्थल, सडक छेउमा विभिन्न व्यवसायिक सामाग्रीको विज्ञापन तथा प्रचार प्रसारका लागि राखिएका होर्डिङवोडर्,तुल व्यानर, भित्ते लेखनको आ.व. ०७५/०७६ को लागि विज्ञापन कर ठेक्कावाट संकलनको लागि प्रथम पटक प्रकाशित सूचना अनुसार पर्याप्त सिलवन्दि दरभाउपत्र पेश हुन नआएको हुँदा मिति २०७५।०४।२९ मा दोस्रो पटक पुन :...बाँकी

सुनकोशी गाउँपालिकाको टेण्डर आह्वान

टेण्डर आह्वान २०७५ साउन २९ गते मंगलवार

सुनकोशी गाउँपालिकाको टेण्डर आह्वान

    The Sunkoshi Rural Muncipality, Ramtar, Sindhuli invites sealed Quotation from eligible Nepalese firms, company and bidders for construction of Waiting house using carbon fibre UPVC roofing sheet along with truss at Ramtar, Sindhuli. Eligible firms, company and Bidders may obtain further information and inspect the Bidding...बाँकी

पटके सवारी कर ठेक्कावाट संकलन गर्ने सम्वन्धी सूचना

सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७५ साउन २८ गते सोमवार

पटके सवारी कर ठेक्कावाट संकलन गर्ने सम्वन्धी सूचना

कमलामाई नगरपालिका क्षेत्र–भित्रको सडकमा आ.व. ०७५/०७६ को बाँकी अवधिको लागि पटके सवारी कर ठेक्कावाट उठाउने कार्यको लागि मिति २०७५।०४।२८ मा प्रथम पटक यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । देहायको शर्तको अधिनमा रही रीतपूर्वक गोप्य शिलवन्दी दरभाउ–पत्र पेश गर्न आव्हान गरिन्छ ।   १. उल्लेखित कार्य गर्नका लागि मु.अ.करमा...बाँकी

Top