आन्तरिक कर संकलन सम्बन्धि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

बिज्ञापन २०७६ साउन १३ गते सोमवार सुनकोशि(सिन्धुली)

 

सुनकोशी गाँउपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय ,रामटार ,सिन्धुलीको स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा भएको ब्यवस्था भए बमोजिम यस गाउँपालिका अन्तर्गत तपसिलको शिर्षकमा कर संकलन सम्बन्धी दरभाउपत्र आब्हान गरिएको छ ।

 

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top