करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

बिज्ञापन २०७५ मंसिर २० गते बिहीवार सिन्धुली

 

कमलामाई नगरपालिकाको कृषितथापशु सम्बन्धीतकार्यक्रमहरुको संचालनमाआवश्यकप्राविधिक सेवाकृषिजे.टि.ए/पशु विकास सँग सम्बन्धित भेटेरिनरिजे.टि.ए.देहायको संख्या र योग्यता भएको प्राविधिक कर्मचारी करारमा राख्नु पर्ने भएकाले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५  दिन भित्र दिनको २०० बजेसम्म राजस्व तिरेको रसिद सहित दरखास्त दिन हुन सम्वन्धित सवैको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । यसको दरखास्त फारामकार्यालयको को प्रशासनशाखाबाट उपलब्ध हुनेछ

 

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top