सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७४ चैत १० गते शनिवार काठमाडौं

 

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सिन्धुलीबाट चालू आ.ब.०७४/०७५ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार देहाय बमोजिमको कार्य सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीहरुबाट रीतपूर्वकको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको छ ।

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top