कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७४ फागुन १ गते मंगलवार काठमाडौं

 

 

कमलामाई नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सिन्धुलीका लागी देहाय बमोजिमका नगर प्रहरी सेवा तर्फका कर्मचारीहरु करारमा लिनु पर्ने भएकोले निम्न बमोजिमका योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top