राष्ट्रिय युवा परिषद सिन्धुलीको आबद्धता फाराम दर्ता विवरण

सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७४ माघ २५ गते बिहीवार काठमाडौं

 

राष्ट्रिय युवा परिषद् त्रिपुरेश्वर काठमाडौँको प.स. ०७४/०७५ च.न. २७६ मिति २०७४/ ०९/ २१ गतेको प्रापत पत्र अनुसार यस सिन्धुली जिल्लाको यसै साथ संलग्न सूची अनुसारको संघ÷संस्थालाई उक्त परिषद्सँग आबद्धतता लिनका लागि आउन र सोको लागी सम्बद्ध संस्थाको लेटरप्याडमा आबद्धता प्रमाण–पत्र पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन देहायमा उलेखित नामको खातामा रु. ३०००/ (तीन हजार मात्र) जम्मा गरेको सकलै भौचर सहिद सम्पर्क राख्न आउने भनी सम्बन्धित संघ/ संस्थाहरु लाई खबर गरिदिनु भनी लेखि आएको हुनाले सोही व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ ।

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top