कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७४ माघ १६ गते मंगलवार काठमाडौं

 

सहकार्य नेपाल थाद्वारा सिन्धुली जिल्लाका सविक सिर्थौली, दुधौली, टाँडी, लदाभिर, हर्षाही, रानीचुरी, भिमस्थान र बेलघारी गा.वि.स.हरुका आर्थिक रुपमा विपन्न र सामाजिक रुपमा पिछडिएका समुदायहरुलाई लक्षित गरी उनीहरुको उद्यमशिलता विकास तथा सहकारीताको माध्यमताबाट जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालन हुन

 

गइरहेकोजीविकोपार्जनपरियोजनाको लागि तपशिलमा उल्लेखित जनशक्ति आवश्यकता भएको हुँदा निम्नानुसार योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५(पन्ध्र) दिन भित्र दरखास्त आव्हान गरिन्छ । म्याद नाघी आएका र रीत नपुगेका दरखास्तहरु माथि कुनै कारवाही गरिने छैन ।

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top