करार सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७५ माघ २ गते बुधवार काठमाडौं

 

प्रस्तुत विषयमा यस सिन्धुली अस्पतालको लागि सेवा करारमाथप कर्मचारी भर्ना लिनु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र आवाश्यक योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

 

 

 

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top