फर्म, समूह, सहकारी, संघ संस्था सूचिकृृत हुन आउने बारेको सूचना

सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७४ माघ १ गते सोमवार काठमाडौं

 

 

कमलामाई नगरपालिका भित्र कार्य क्षेत्र भै विधिवत दर्ता भएका विभिन्न संघ संस्था समूह, फर्महरुको संचालन गर्न चाहने फर्म, समूह, मासु पसल तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले आ.व. ०७४ /०७५ मा संचालन गरिने आ–आफ्नो कार्यक्रमहरुको विवरण सहितको कार्य योजना बनाई कमलामाई नगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखामा मिति २०७४ माघ ६ गते भित्र संस्था नविकरण गरेको प्रमाण पत्र सहित नगरपालिकाले तोेकेको फाराम /ढाँचामा कार्ययोजना विवरण पेश गरी सूचिकृत गर्नहुन पुनः यो सूचना गरिएको छ ।

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top