करार सेवामाकर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना !

सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७४ पुस ३० गते आइतवार काठमाडौं

 

 

सिन्धुली अस्पताल विकास समितिको आन्तरिक आम्दानी तथा विभिन्न श्रोतहरु बाट प्राप्त रकम/कार्यक्रम अनुसार यस सिन्धुली अस्पताल तथा विकास समितितर्फ तपशिल बमोजिमका कर्मचारीहरु सेवा करारमा लिनु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र आवाश्यक योग्यता पुगेका उम्मेदवार हरुबाट दरखास्त आह्वान

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top