कर्जा चूक्ता गर्न आउने सम्वन्धी १५दिने सूचना

सूचना २०७६ साउन २९ गते बुधवार सिन्धुली

 

तपसिलमा उल्लेखित फर्म/कम्पनी/तपाईहरुले चल/अचल सम्पती धितो सूरक्षणमा राखी बिभिन्न समयमा बिभिन्न शिर्षक अन्तर्गत कर्जा लिनुभएकोमा व्याज÷किस्ता÷कर्जाको भुक्तानी म्याद समाप्त भई पटक÷पटककर्जा नियमित वा चुक्ता गर्न तरताकेता गर्दा समेत उक्त कर्जा नियमित वा चुक्तागर्न तर्फ तपाई/फर्म/कम्पनीहरुले कुनै चासो नदेखाउनु भएकोले मिति २०७६।०२।१९ को सिन्धुली सौगात राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका सूचना प्रकाशित गर्दा समेत तपसीलका ऋणीहरुले अझसम्म पूर्णरुपमा कर्जाको व्याज/किस्ता भुक्तान/नियमित नगर्नु भएको र नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जाको हकमा नवीकरण नभएकोले अन्तिम पटक उक्त ऋणीहरुको नामावली सहितयो सूचना प्रकाशित गरीएको छ । तसर्थ यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५दिन भित्रमा कर्जाको सावाँ रकम र सो चुक्ता गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन सम्मको सम्पूर्ण ब्याज, पेनाल्टी, दस्तुर समेत चूक्तागर्न आउनु हुन सम्वन्धित सबै ऋणीहरु लाई र व्यक्तिगत वा धितो जमानी दिनु हुने व्यक्ति/फर्म/कम्पनीहरु लाई समेत आह्वान गरिन्छ । उल्लेखित १५दिनभित्र कर्जा चुक्ता नभएमा धितो सूरक्षणमा रहेको चल/अचल सम्पत्तीहरुको लिलाम/सकार सहित कालोसूचिमा राख्ने लगायत अन्य सबै प्रकारका कानूनी कारवाही संचालन गरीने ब्यहोरा समेत यसै सूचना मार्फत जानकारी गराईन्छ ।

 

 

Nic Asia Bank-750X100-SinglePage Below Facebook Comment Ad
Top